Transport chorego z zagranicy – najważniejsze informacje

Transport chorego z zagranicy – najważniejsze informacje [25.09.2017]

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Należy jednak mieć na uwadze, że dotyczą one wyłącznie osób, które są ubezpieczone w NFZ.

 

Jeżeli wymaga tego sytuacja, możliwe jest przetransportowanie pacjenta przebywającego w szpitalu na terenie innego kraju członkowskiego UE/ EFTA i korzystającego ze świadczeń na bazie przepisów o koordynacji, w celu dalszego leczenia na obszarze Polski.

 

Gdzie trzeba złożyć wniosek?

Zezwolenie na pokrycie kosztów przetransportowania chorego do placówki kontynuacji leczenia w kraju, wydawane jest przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Oddziałem Wojewódzkim NFZ, do którego trzeba dostarczyć wniosek, jest Oddział właściwy ze względu na teren, który zamieszkuje wnioskodawca. Wniosek można też złożyć do Prezesa NFZ (poprzez pośrednictwo Oddziału Wojewódzkiego).

 

Czy NFZ pokrywa koszty transportu chorego z zagranicy?

Chory zostaje przewieziony najtańszym z dostępnych środków transportu sanitarnego (po uwzględnieniu stanu zdrowia pacjenta). Przetransportowanie może się odbyć wyłącznie pod warunkiem, że chory (albo jego przedstawiciel prawny) wyrażą na to zezwolenie. Poza tym stan zdrowia pacjenta musi zezwalać na transport do danego państwa. NFZ pokrywa cały koszt transportu. Ważne jest, aby zgoda na pokrycie tych wydatków została wydana przed jego realizacją. NFZ nie oddaje wcześniej poniesionych kosztów do miejsca kontynuacji leczenia w kraju.

 

Jakie dokumenty są konieczne?

Do wniosku należy załączyć pełną dokumentację przygotowaną przez szpital, w którym przebywa pacjent.

 

Poza tym potrzebne będą dokumenty takie jak:

  • opis obecnego stanu zdrowia chorego;
  • przypuszczalny czas trwania leczenia i jego zakres;
  • opis środka transportu możliwego do użycia przy aktualnym stanie zdrowia pacjenta;
  • rozpoznanie kliniczne;
  • wstępne koszty dalszego leczenia.

Tego typu dokumenty powinien wystawić lekarz z placówki, w której przebywa chory. Jeżeli dokumenty przygotowane są w języku obcym, do wniosku trzeba załączyć ich tłumaczenie na język polski (nie musi być to tłumaczenie przysięgłe). Zaświadczenie wystawione przez lekarza, który nie przeprowadził leczenia, a tylko wydał dokumentację, jest nieważne.

 

Powrót


euro-punkt.pl on Facebook